Urban gardening

Urban gardening or urban farming has been a popular trend in Sweden for decades

Urban gardening

A popular form is to sign up for a ‘kolonilott’ or allotment garden, which is a plot of land made available for individual, non-commercial gardening or growing food plants. The plots are formed by subdividing a piece of city land into parcels that are assigned to individuals or families, to be cultivated individually.

Roslagsgatan

Urban gardening

STORE

null

Roslagsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Emelie Asplund/imagebank.sweden.se

Menu