Hiking in the forest

Hiking on the John Bauer trail in the dense forests of Småland

Hiking in the forest

The trail is 46 kilometers long and there are several sights along the way, such as historical homesteads, remnants of an old monastery, a historical village and a mountain with beautiful views over the surrounding nature. There are numerous picturesque hiking trails all over Sweden.

Roslagsgatan

Hiking in the forest

OFFICE

null

Roslagsgatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Patrik Svedberg/imagebank.sweden.se

Menu