Brown bear

The Scandinavian brown bear is a peaceful omnivore that mainly feeds on berries, ants, grass and herbs. Bears could once be found all over Sweden

Brown bear

In the late 1920’s the bear became a protected species, after almost becoming extinct. Today there are around 3300 bears in Sweden and they can mainly be found in the northwesterly part of Sweden.
In Hälsingland there are several wilderness guides/lodges that offer various wildlife watching activities approved by Naturens Bästa – Nature’s Best. Nature’s Best is the first national quality label in Europe for nature tours. Learn more at www.naturensbasta.se

Roslagsgatan

Brown bear

OFFICE

null

Roslagsgatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Håkan Vargas S/imagebank.sweden.se

Menu